Złomowanie i kasacja pojazdów
Podstawy prawne recyklingu
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz. 554), które weszło w życie z dniem 3 maja 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. Nr 58, poz. 407), które weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2006 r.

Zestawienie opublikowanych rozporządzeń do ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.)
Zajmujemy się recyklingiem wszelkich pojazdów i maszyn podlegających rejestracji w Wydziale Komunikacji. Po zezłomowaniu, wydajemy zaświadczenia uprawniające do ich wyrejestrowania. Dla wygody naszych klientów posiadamy pojazd-lawetę, więc transport pojazdu do naszej stacji nie jest żadnym problemem i co najważniejsze jest darmowy (teren powiatów Wieliczka i Kraków)!

Aby wyrejestrować pojazd nie nadający się już do użycia lub traktowany jako odpad należy przekazać go do stacji demontażu pojazdów. Kasacja pojazdu następuje na wniosek właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Do przeprowadzenia procedury niezbędne są:

  1. Dowód rejestracyjny bądź inny dokument potwierdzający własność pojazdu, np. umowa kupna sprzedaży

  2. Karta pojazdu (jeśli została wydana)

  3. Dowód osobisty właściciela lub właścicieli pojazdu

  4. Kompletny lub niekompletny pojazd z czytelnymi numerami ewidencyjnymi

Za złomowany pojazd płacimy gotówką według indywidualnej wyceny!

Ponieważ recykling jako nadrzędny cel stawia sobie ochronę środowiska naturalnego, staramy się jak najlepiej zagospodarowywać wszelkie odpady. Elementy i materiały pochodzące z demontażu są segregowane w celu odzyskania tych, które mogą być łatwo przetwarzane, pozostała część elementów trafia do sprzedaży jako używane, ale sprawne części samochodowe.

     strona głównakasacja pojazdówczęści zamiennetransport pojazdówkontakt